Εάν έχετε πρόβλημα να δείτε την ιστοσελίδα κατεβάστε το

Macromedia Flash Player

1. Για Internet Explorer

2. Για Mozilla/Netscape

 

If you don't have an account, please try the DEMO after you have completed the registration form.


Εάν δεν έχετε λογαριασμό, δοκιμάστε το DEMO αφού συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής.  

User Name:
Όνομα Χρήστη:   demo Password:
Κωδικός:   demo


Please note:  Προσοχή!
The "DEMO" user opens only the FIRST exercise of each group!!
Σαν χρήστης "DEMO" μπορείτε να δείτε μόνο την ΠΡΩΤΗ άσκηση κάθε ομάδας!!

 

 Login

 Name:
 

 Password: